5 de juny de 2015

EXPERIMENT AMB BORAX

Aquest experiment el vaig trobar a Pinterest i es tracta de posar una base que pot ser un netejador de pipes enrrollat, en un pot amb Borax, aigua calenta i colorant alimentari per donar color durant unes quantes hores, i aquí es pot veure el resultat:
el Borax cristalitza, i queda com una pedra brillant molt espectacular